Relaties tussen tabellen in Teamdesk

Dit is het vervolg op Teamdesk in actie. We gaan nu een paar stappen verder…
Tot nu toe hadden we alleen een ledentabel. De gegevens in die tabel hebben we geïmporteerd vanuit een Excel sheet. We gaan nu een nieuwe tabel maken: CLUBS.

Je kunt de veldnamen in de tabel zelf opgeven, samen met het type. In deze tabel gebruiken we alleen tekstwaarden. Er zijn (veel) meer mogelijkheden, maar die komen later wel aan bod….

We slaan dit op en voeren in dit geval de gegevens handmatig in:

We maken nu een derde tabel: TEAMS

Ook dit is een simpele tabel met twee tekstvelden. Voordat we gegevens gaan opslaan in deze nieuwe tabel leggen eerst een relatie aan tussen de tabellen TEAMS en CLUBS:

We geven aan dat elk team bij een bepaalde club hoort, maar dat een club wel meer dan één team kan bevatten:

Geef de relatie een naam en eventueel een omschrijving en kies via welk veld in de TEAMS tabel de relatie tot stand wordt gebracht.
Dat is het veld dat wijst naar het ID (volgnummer) van de CLUB. In dit geval heet dat veld CLUB.

We slaan de relatie op en kunnen ‘m nu ook meteen in actie zien:

In de tabel TEAMS kun je de CLUB kiezen. Nu kunnen we de teams van de verschillende clubs opvoeren:

Volgende keer gaan we een vierde tabel maken: WEDSTRIJDEN.
Die gaan we 2x koppelen aan TEAMS: Eén keer voor het thuis spelende team en een tweede keer voor de gasten. In deze tabel kunnen we de uitslagen noteren en dan worden de verdiende punten (3 voor winst, 1 voor gelijkspel en 0 voor verlies) automatisch toegekend. Via de relaties naar thuis- en uitploeg kunnen we de punten die over meerdere wedstrijden bij elkaar worden gesprokkeld dan optellen en een stand presenteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *